Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT v/v chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021 cho cổ đông hiện hữu

29/04/2022   219 lượt xem

Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021 cho cổ đông hiện hữu, bạn có thể Download tại đây.


1 bầu chọn / trung bình: 5
Google+ Share Facebook Share

Các tin khác

© 2022, Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc. All rights reversed.