Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc

Địa chỉ:
Khu 6B - Phường Cẩm Thịnh - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại:
0203.2211.455

Fax:
0203.3865.732

Website:
http://www.vtcbdongbac.com.vn

Voffice:
http://tongcongtydongbac.vn/voffice/

E-mail:
support@vtcbdongbac.com.vn


Giờ làm việc:
Thứ hai - Thứ 6: 7h00-11h30; 13h30-17h00

Liên hệ trực tuyến

Tên của bạn *

Điện thoại

E-mail *

Nội dung

© 2024, Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc. All rights reversed.