Tầm nhìn, sứ mệnh

TẦM NHÌN

Bằng khát vọng tiên phong cùng chiến lược phát triển bền vững, Công ty cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc phấn đấu trở thành doanh nghiệp dẫn đầu trong ngành chế biến các sản phẩm than, có uy tín và vị thế trên bản đồ ngành công nghiệp chế biến than và ngành vận tải bằng đường thủy.

SỨ MỆNH

  • Đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia;
  • Sản phẩm, hàng hóa dịch vụ của doanh nghiệp tiếp cận đến mọi vùng miền và tận tay người tiêu dùng.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Với hai ngành nghề chính là chế biến các sản phẩm về than và dịch vụ vận tải đường thủy, Công ty cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc khẳng định sẽ mang niềm tin đến với bạn hàng, đối tác, với xã hội. Giá trị “Niềm tin” là kim chỉ nam cho mọi hoạt động để trở thành một doanh nghiệp kinh doanh sáng tạo: Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - An toàn - Quyết thắng.

© 2024, Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc. All rights reversed.