Nghị quyết HĐQT số 12 ngày 19/4/2024 về việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ chia cổ tức năm 2023.

19/04/2024   110 lượt xem

Nghị quyết HĐQT số 12 ngày 19/4/2024 về việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ chia cổ tức năm 2023, bạn có thể Download tại đây.


1 bầu chọn / trung bình: 5
Google+ Share Facebook Share

© 2024, Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc. All rights reversed.