Thông báo danh sách để cử tham gia thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 của Tổng công ty Đông Bắc, Công ty TNHH Phương Sơn, Công ty cổ phần Công nghiệp tàu thủy Đông Bắc, kèm theo lý lịch trích ngang của các đồng chí được đề cử.

12/04/2022   51 lượt xem

Thông báo danh sách để cử tham gia thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 của Tổng công ty Đông Bắc, Công ty TNHH Phương Sơn, Công ty cổ phần Công nghiệp tàu thủy Đông Bắc, kèm theo lý lịch trích ngang của các đồng chí được đề cử, bạn có thể Download tại đây.


1 bầu chọn / trung bình: 5
Google+ Share Facebook Share

Các tin khác

© 2022, Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc. All rights reversed.