Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT của HĐQT Công ty về việc ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức và phát hành thêm đẻ tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

08/04/2022   50 lượt xem

Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT của HĐQT Công ty về việc ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức và phát hành thêm đẻ tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, bạn có thể Download tại đây.


1 bầu chọn / trung bình: 5
Google+ Share Facebook Share

Các tin khác

© 2022, Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc. All rights reversed.