Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báo Kết quả LCNT Gói thầu Sửa chữa TĐT 02 tàu đẩy Đông Bắc 14: QN-6575, tàu đẩy Đông Bắc 26: QN-7570 và 04 sà lan QN-7571, QN-7572, QN-7573, QN-7574.

12/03/2024   75 lượt xem

Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báo Kết quả LCNT Gói thầu Sửa chữa TĐT 02 tàu đẩy Đông Bắc 14: QN-6575, tàu đẩy Đông Bắc 26: QN-7570 và 04 sà lan QN-7571, QN-7572, QN-7573, QN-7574. Vui lòng truy cập link để biết chi tiết:


1 bầu chọn / trung bình: 5
Google+ Share Facebook Share

Các tin khác

© 2024, Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc. All rights reversed.