Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báo Kết quả LCNT Gói thầu Lập kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu khu vực cảng Km6 và kho Nam Khe Tam của Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc.

10/05/2024   37 lượt xem

Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báo Kết quả LCNT Gói thầu Lập kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu khu vực cảng Km6 và kho Nam Khe Tam của Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc.


1 bầu chọn / trung bình: 5
Google+ Share Facebook Share

Các tin khác

© 2024, Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc. All rights reversed.