Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báo Kế hoạch LCNT Gói thầu Mua sắm Khám sức khỏe tầm soát bệnh lý đường tiêu hóa cho cán bộ, viên chức trong Công ty năm 2024.

28/03/2024   96 lượt xem

Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báo Kế hoạch LCNT Gói thầu Mua sắm Khám sức khỏe tầm soát bệnh lý đường tiêu hóa cho cán bộ, viên chức trong Công ty năm 2024. Vui lòng truy cập link để biết chi tiêt:


1 bầu chọn / trung bình: 5
Google+ Share Facebook Share

Các tin khác

© 2024, Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc. All rights reversed.