Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báo Kế hoạch LCNT Dự toán Tổ chức đi lễ hội Chùa Yên Tử - Đền Trần - Chùa Tam Chúc Xuân 2023 của Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc

17/01/2023   218 lượt xem

Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báo Kế hoạch LCNT Dự toán Tổ chức đi lễ hội Chùa Yên Tử - Đền Trần - Chùa Tam Chúc Xuân 2023 của Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc. Vui lòng truy cập link để biết thêm chi tiết:


1 bầu chọn / trung bình: 5
Google+ Share Facebook Share

Các tin khác

© 2024, Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc. All rights reversed.