Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báo Chào hàng cạnh tranh gói thầu Mua sắm đường, sữa các loại phục vụ cấp phát cho người lao động hưởng chế độ bồi dưỡng nặng nhọc, độc hại 6 tháng đầu năm 2024.

15/12/2023   91 lượt xem

Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báo Chào hàng cạnh tranh gói thầu Mua sắm đường, sữa các loại phục vụ cấp phát cho người lao động hưởng chế độ bồi dưỡng nặng nhọc, độc hại 6 tháng đầu năm 2024. Vui lòng truy cập link để biết thêm chi tiết:


1 bầu chọn / trung bình: 5
Google+ Share Facebook Share

Các tin khác

© 2024, Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc. All rights reversed.