V/v chấp thuận gia hạn họp ĐHĐ cổ đông thường niên năm 2020.

05/05/2020   365 lượt xem

V/v chấp thuận gia hạn họp ĐHĐ cổ đông thường niên năm 2020, bạn có thể Download tại đây


1 bầu chọn / trung bình: 5
Google+ Share Facebook Share

Các tin khác

© 2022, Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc. All rights reversed.