Tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018

16/08/2018   1298 lượt xem

Công ty cổ phần Vận tải và Chế Biến than Đông Bắc phối hợp với Tổng công ty Đông Bắc; Viện kiểm sát Khu vực 31; Cơ quan điều tra hình sự Khu vực 3 - Quân khu 3 tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018.

Thưc hiện Kế hoạch số 4336/KH-ĐB, ngày19/7/2018của Tổng công tyĐông Bắc, Tối ngày 16/8/2018 tại phân xưởng chế biến số 1 cụm cảng km6, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, Công tycổ phần Vận tải và Chế Biến than Đông Bắcphối hợp với Tổng công ty Đông Bắc; Viện kiểm sát Khu vực 31; Cơ quan điều tra hình sự Khu vực 3 - Quân khu 3tổ chức Hội nghịtuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018.

Đến dựtheo dõiHội nghịtuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018có Đồngc trungNguyễn Mạnh Thắng cán bộ cơ quan Chính trị Tổng Công ty Đông Bắc, Đồng chí Đại tá Phạm Văn Thức Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐQT Công ty, các đồng chí Giáo viênViện kiểm sát Khu vực 31; Cơ quan điều tra hình sự Khu vực 3 - Quân khu 3 cùng với 509 cán bộ, CNVC, lao động trong Công ty tham gia nghe tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2018.

Đồng chí Đại tá Phạm Văn Thức, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị các đồng chí Giáo viên giới thiệu đến cán bộ, CNVC, lao động trong đơn vị những nội dung cơ bản của các Luật “Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017”;Nội dung cơ bản của Luật “Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017; Nội dung cơ bản của Bộ luật Hình sự năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13”; thông báo “Tình hình vi phạm an toàn giao thông trong Quân đội và quy định của Nhà nước, Quân đội về việc bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông”;giới thiệu những nội dung cơ bản của “Thông tư số 157/2017/TT-BQP ngày 03/4/2017 của Bộ Quốc phòng quy định về quản lý, sử dụng đất quốc phòng vào mục đích quốc phòng”; “Thông tư số 69/2017/TT-BQP ngày 03/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành quy chế quản lý hoạt động sản xuất xây dựng kinh tế Quân đội”.

Qua tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2018 đã nâng cao nhận thức pháp luật, tạo sự chuyển biến vững chắc về ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và các chế độ quy định của đơn vị cho cán bộ, CNVC, lao động trong toàn Công ty đồng thời cũng nâng cao tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại đơn vị, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ việc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Công ty, xây dựng Đảng bộ trong sạch, đơn vị vững mạnh toàn diện./.  

Tác giả bài viết: Phòng Chính trị Công ty.


1 bầu chọn / trung bình: 5
Google+ Share Facebook Share

© 2021, Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc. All rights reversed.