Tin tức - Sự kiệnCông ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báo Kết quả LCNT gói thầu Mua sắm sắt thép các loại Tháng 11 năm 2022.

Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báo Kết quả LCNT gói thầu Mua sắm sắt thép các loại Tháng 11 năm 2022.

23/11/2022   71 lượt xem
Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báo Kết quả LCNT gói thầu Mua sắm...
Đọc thêm →


Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh cấp phép cho Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh cấp phép cho Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường

18/11/2022   79 lượt xem
Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh cấp phép cho Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông...
Đọc thêm →

Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báo Kế hoạch LCNT Mua sắm bàn ghế phòng khách, phòng họp, phòng ăn

Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báo Kế hoạch LCNT Mua sắm bàn ghế phòng khách, phòng họp, phòng ăn

15/11/2022   86 lượt xem
Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báo Kế hoạch LCNT Mua sắm bàn ghế...
Đọc thêm →


Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báo Kế hoạch LCNT Gói thầu Mua sắm sắt thép các loại Tháng 11 năm 2022.

Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báo Kế hoạch LCNT Gói thầu Mua sắm sắt thép các loại Tháng 11 năm 2022.

03/11/2022   56 lượt xem
Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báo Kế hoạch LCNT Gói thầu Mua sắm...
Đọc thêm →

Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báo Kết quả LCNT gói thầu Sửa chữa Trung đại tu xe ô tô BKS 14KT-00197

Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báo Kết quả LCNT gói thầu Sửa chữa Trung đại tu xe ô tô BKS 14KT-00197

02/11/2022   133 lượt xem
Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báo Kết quả LCNT gói thầu Sửa...
Đọc thêm →

Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báo Kết quả LCNT Dự toán Sửa chữa Sà lan QN-6531, QN-6524, QN-6421, QN-6424, QN-6521,QN-6523,QN-6605,QN-6563

Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báo Kết quả LCNT Dự toán Sửa chữa Sà lan QN-6531, QN-6524, QN-6421, QN-6424, QN-6521,QN-6523,QN-6605,QN-6563

31/10/2022   86 lượt xem
Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báo Kết quả LCNT Dự toán Sửa...
Đọc thêm →

Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báo Kế hoạch LCNT  Sửa chữa TĐT máy sàng than 250t/h

Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báo Kế hoạch LCNT Sửa chữa TĐT máy sàng than 250t/h

31/10/2022   99 lượt xem
Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báo Kế hoạch LCNT Sửa chữa TĐT...
Đọc thêm →

Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báo Kết quả LCNT Dự toán Sửa chữa Sà lan QN-6532, QN-6504, QN-6472, QN-6473

Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báo Kết quả LCNT Dự toán Sửa chữa Sà lan QN-6532, QN-6504, QN-6472, QN-6473

25/10/2022   185 lượt xem
Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báo Kết quả LCNT Dự toán Sửa...
Đọc thêm →

© 2023, Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc. All rights reversed.