Tin tức - Sự kiệnCông ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báo Chào hàng cạnh tranh Gói thầu Mua sắm Trang bị BHLĐ các loại.

Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báo Chào hàng cạnh tranh Gói thầu Mua sắm Trang bị BHLĐ các loại.

01/04/2024   43 lượt xem
Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báo Chào hàng cạnh tranh Gói thầu...
Đọc thêm →


Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báo Kết quả LCNT Gói thầu Mua sắm Trang bị BHLĐ các loại.

Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báo Kết quả LCNT Gói thầu Mua sắm Trang bị BHLĐ các loại.

28/03/2024   37 lượt xem
Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báo Kết quả LCNT Gói thầu Mua sắm...
Đọc thêm →

Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báo Kết quả Chào hàng cạnh tranh Gói thầu Sửa chữa Trung đại tu xe ô tô Kamaz 6520 BKS 14KT-00243.

Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báo Kết quả Chào hàng cạnh tranh Gói thầu Sửa chữa Trung đại tu xe ô tô Kamaz 6520 BKS 14KT-00243.

27/02/2024   104 lượt xem
Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báo Kết quả Chào hàng cạnh tranh...
Đọc thêm →


Công ty cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc “tiếp lửa” cho công nhân của đơn vị lên đường nhập ngũ

Công ty cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc “tiếp lửa” cho công nhân của đơn vị lên đường nhập ngũ

25/02/2024   132 lượt xem
Hôm nay ngày 25/2/2024, hòa trong không khí phấn khởi, tự hào của Ngày hội tòng quân trên khắp...
Đọc thêm →

© 2024, Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc. All rights reversed.