Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa để thực hiện PA phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ

09/11/2021   231 lượt xem

Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa để thực hiện PA phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, bạn có thể Download tại đây.


1 bầu chọn / trung bình: 5
Google+ Share Facebook Share

Các tin khác

© 2022, Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc. All rights reversed.