Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2020 ( Ngày 20/03/2020)

28/02/2020   145 lượt xem

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2020 ( Ngày 20/03/2020)


1 bầu chọn / trung bình: 5
Google+ Share Facebook Share

© 2020, Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc. All rights reversed.