Thông báo để cử, ứng cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 đến quý cổ đông của Công ty để tham gia đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc

31/03/2022   49 lượt xem

Thông báo để cử, ứng cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 đến quý cổ đông của Công ty để tham gia đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc, bạn có thể Download tại đây.


1 bầu chọn / trung bình: 5
Google+ Share Facebook Share

Các tin khác

© 2022, Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc. All rights reversed.