Nghị quyết số 35/NQ-HĐQT ngày 19/11/2021 về việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

19/11/2021   170 lượt xem

Nghị quyết số 35/NQ-HĐQT ngày 19/11/2021 về việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, bạn có thể Download tại đây.


1 bầu chọn / trung bình: 5
Google+ Share Facebook Share

Các tin khác

© 2022, Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc. All rights reversed.