Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT ngày 31/5/2022 về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty và CBTT Quyết định số 48/QĐX-BQP ngày 04/5/2022 về việc cán bộ nghỉ hưu

31/05/2022   52 lượt xem

Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT ngày 31/5/2022 về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty và CBTT Quyết định số 48/QĐX-BQP ngày 04/5/2022 về việc cán bộ nghỉ hưu, bạn có thể Download tại đây.


1 bầu chọn / trung bình: 5
Google+ Share Facebook Share

© 2022, Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc. All rights reversed.