Công ty cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

17/04/2024   98 lượt xem

Sáng ngày 17/4/2024, tại khu 6B, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, Công ty cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đồng chí Đại tá Trần Duy Lê, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng công ty phát biểu tại Đại hội.

Đến dự Đại hội có đồng chí  Đại tá Trần Duy Lê, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch  Tổng công ty Đông Bắc; dự Đại hội còn có các đồng chí chỉ huy Phòng Chính trị, Phòng Tổ chức lao động, Phòng Tài chính kế toán cơ quan điều hành Tổng công ty cùng 30 cổ đông đại diện cho  520  cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu tổng số  8.678.238  cổ phần.

Đồng chí Thượng tá Trịnh Văn Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty thông qua chương trình, Quy chế làm việc của Đại Hội.

Đồng chí Thượng tá Phương Kim Mừng, ĐUV Đảng ủy TCT Đông Bắc; PBT Đảng ủy, thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2024.

Đồng chí Trung tá Nguyễn Duy Tiên, ĐUV, thành viên HĐQT, Phó giám đốc Công ty, thông qua các Tờ trình tại Đại hội.

Đại hội đã tiến hành thảo luận và thông qua Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024; Tờ trình báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; Tờ trình kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024; Tờ trình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024; Tờ trình chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, ban giám đốc, ban kiểm soát, người quản lý, người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty năm 2023 và dự kiến phương án năm 2024; Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2023 và kế hoạch năm 2024; Tờ trình thông qua kế hoạch đầu tư năm 2024; Tờ trình phương án lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024; Tờ trình về việc chấp thuận một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông cho HĐQT Công ty thực hiện.

Đại hội đã biểu quyết tán thành thông qua các báo cáo, các Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 bằng phiếu biểu quyết với kết quả là 8.678.238 phiếu, đại diện cho 8.678.238 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp Đại hội.

Trong năm 2023, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc Công ty, Công ty đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và xây dựng đơn vị, đáp ứng được sự mong đợi, mang lại lợi ích thiết thực cho các cổ đông. Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2024 Công ty tập trung hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch nhiệm vụ SXKD, quyết tâm xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực tiêu biểu”.

          Tác giả bài viết: Phòng Chính trị Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc         


1 bầu chọn / trung bình: 5
Google+ Share Facebook Share

© 2024, Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc. All rights reversed.