Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

13/05/2020   2945 lượt xem

Sáng ngày  13/5/2020, tại Hội trường Công ty   Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc khu 6B, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, đãtiến hànhTổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Đến dự Đại hội có đồng chí Đại tá Nguyễn Đình Phúc Phó tổng giám đốc, Tổng công ty Đông Bắc; Đại tá Nguyễn Giang Đông – Kiểm soát viên Bộ Quốc phòng tại Tổng công ty Đông Bắc; dự Đại hội còn có các đồng chí đại diện cơ quan tài chính kế toán, cơ quan tổ chức lao động Tổng công ty Đông Bắc; cùng 30 cổ đông đại diện cho 520 cổ đông về dự Đại hội.

                  Đ/c Đại táPhạm Văn Thức, Chủ tịch HĐQT Công ty điều hành Đại Hội.

Đại hội đã thông qua báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2019, báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020, báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019, báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019. Đại hội cũng thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, tờ trình kết quả hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020, tờ trình chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019, tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2019 và kế hoạch năm 2020,  tờ trình báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán,  tờ trình phương án lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020,  tờ trình thông qua kế hoạch đầu tư năm 2020 và 5 năm (2021-2025), tờ trình thông qua phương án thuê bổ sung phương tiện vận tải thủy, tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định và triển khai thực hiện các thủ tục, hồ sơ pháp lý các vấn đề liên quan đến hoạt động SXKD phát sinh hang ngày của Công ty. Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc đã thành công tốt đẹp và hoàn thành các nội dung, chương trình, mục đích đề ra./.

Một số hình ảnh về Đại hội:

Đ/cTrung tá Phương Kim Mừng, thành viên HĐQT,  Giám đốc  Công ty  báo cáo kết quả SXKD của Công ty năm 2019 tại Đại hội.

 

        Đ/c: Trung tá Trịnh Văn Thanh, Thành viên HĐQT, PGĐ Công ty thay mặt đoàn chủ tịch thông qua các tờ trình tại Đại hội.

Description: F:\DU LIEU LAM VIEC NAM 2020\BAN TIN\Ban tin ĐHĐCĐ 2020-VTCB\DSC_0237.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các cổ đông biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội.

Description: F:\DU LIEU LAM VIEC NAM 2020\BAN TIN\Ban tin ĐHĐCĐ 2020-VTCB\DSC_0256.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Đoàn Chủ tịch và thư ký Đại hội chụp ảnh lưu niệm với các đồng chí Đại biểu cấp trên dự Đại hội.

Thực hiện: PCT Công ty CP VT&CB than Đông Băc                        


1 bầu chọn / trung bình: 5
Google+ Share Facebook Share

© 2024, Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc. All rights reversed.