Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

23/04/2019   2415 lượt xem

Sáng ngày 23/4/2019, tại Hội trường Công tycổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc khu 6B, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, đã Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Đến dự Đại hội có đồng chí Đại tá Nguyễn Giang Đông – Kiểm soát viên Bộ Quốc phòng tại Tổng công ty Đông Bắc; dự Đại hội còn có các đồng chí đại diện cơ quan tài chính kế toán, cơ quan tổ chức lao động Tổng công ty Đông Bắc; cùng 50 cổ đông đại diện cho 520 cổ đông tham dự Đại hội.

Description: D:\DU LIEU LAM VIEC\TIN BAI\Tin bai DHDCD 2019\Hinh DH co dong 2019\DSC_1035.JPG

             Đ/c Đại tá Phạm Văn Thức – Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu điều hành Đại hội.

Đại hội đã thông qua: Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2018,  báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019, báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán, báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018. Đại hội cũng thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, tờ trình kết quả hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019, tờ trình chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018, tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2018 và kế hoạch năm 2019,  tờ trình báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán,  tờ trình phương án lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019,  tờ trình Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, tờ trình đầu tư mua sắm 05 đoàn phương tiện vận tải thủy năm 2019-2020, tờ trình ủy quyền cho HĐQT và Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục, hồ sơ pháp lý và quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động SXKD phát sinh hang ngày của Công ty. Đại hội cũng tiến hành bầu bổ sung hai thành viên vào HĐQT của Công ty. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc đã thành công tốt đẹp và hoàn thành các nội dung chương trình, mục đích yêu cầu đề ra./.

Một số hình ảnh về Đại hội:

Description: D:\DU LIEU LAM VIEC\TIN BAI\Tin bai DHDCD 2019\Hinh DH co dong 2019\DSC_1040.JPG

Đ/cTrung tá Phương Kim Mừng – thành viên HĐQT,Giám đốcCông tybáo cáo kết quả SXKD của Công ty năm 2018.

 

Description: D:\DU LIEU LAM VIEC\TIN BAI\Tin bai DHDCD 2019\Hinh DH co dong 2019\DSC_1066.JPG

Các cổ đông biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại Hội

Description: D:\DU LIEU LAM VIEC\TIN BAI\Tin bai DHDCD 2019\Hinh DH co dong 2019\DSC_1071.JPG

    Hai thành viên được bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty ra mắt Đại Hội.

Thực hiện: Phòng Chính trị - Công ty CP VT&CB than Đông Băc                         


1 bầu chọn / trung bình: 5
Google+ Share Facebook Share

Các tin khác

© 2024, Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc. All rights reversed.