Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báo mời thầu Gói thầu mua đường, sữa các loại phục vụ bồi dưỡng nặng nhọc, độc hại bằng hiện vật 6 tháng cuối năm 2024.

09/07/2024   35 lượt xem

Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báo mời thầu Gói thầu mua đường, sữa các loại phục vụ bồi dưỡng nặng nhọc, độc hại bằng hiện vật 6 tháng cuối năm 2024.


1 bầu chọn / trung bình: 5
Google+ Share Facebook Share

© 2024, Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc. All rights reversed.