Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báo Kết quả LCNT Gói thầu Thuê tổng đạo diễn, hòa âm phối khí, biên đạo múa, thuê trang phục, trang điểm tham gia Liên hoan nghệ thuật quần chúng Tổng công ty năm 2024.

14/05/2024   42 lượt xem

Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báo Kết quả LCNT Gói thầu Thuê tổng đạo diễn, hòa âm phối khí, biên đạo múa, thuê trang phục, trang điểm tham gia Liên hoan nghệ thuật quần chúng Tổng công ty năm 2024.


1 bầu chọn / trung bình: 5
Google+ Share Facebook Share

© 2024, Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc. All rights reversed.