Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báo Kế hoạch LCNT Mua sắm đường, sữa các loại phục vụ cấp phát cho người lao động hưởng chế độ bồi dưỡng nặng nhọc, độc hại 6 tháng đầu năm 2023

02/12/2022   123 lượt xem

Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báo Kế hoạch LCNT Mua sắm đường, sữa các loại phục vụ cấp phát cho người lao động hưởng chế độ bồi dưỡng nặng nhọc, độc hại 6 tháng đầu năm 2023.Vui lòng truy cập đường link để biết thông tin chi tiết:


1 bầu chọn / trung bình: 5
Google+ Share Facebook Share

Các tin khác

© 2023, Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc. All rights reversed.