Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báo Kế hoạch LCNT Gói thầu Mua sắm đường, sữa các loại phục vụ cấp phát cho người lao động hưởng chế độ bồi dưỡng nặng nhọc, độc hại 06 tháng cuối năm 2023.

06/06/2023   91 lượt xem

Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báo Kế hoạch LCNT Gói thầu Mua sắm đường, sữa các loại phục vụ cấp phát cho người lao động hưởng chế độ bồi dưỡng nặng nhọc, độc hại 06 tháng cuối năm 2023. Vui lòng truy cập link để biết chi tiết:


1 bầu chọn / trung bình: 5
Google+ Share Facebook Share

Các tin khác

© 2023, Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc. All rights reversed.