Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báo Chào hàng cạnh tranh rút gọn Gói thầu Mua sắm bạt che than.

06/05/2024   55 lượt xem

Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báo Chào hàng cạnh tranh rút gọn Gói thầu Mua sắm bạt che than.


1 bầu chọn / trung bình: 5
Google+ Share Facebook Share

Các tin khác

© 2024, Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc. All rights reversed.