BC kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 và TB thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của công ty CP VT&CB than Đông Bắc

28/07/2020   374 lượt xem

BC kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 và TB thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của công ty CP VT&CB than Đông Bắc, bạn có thể Download tại đây


1 bầu chọn / trung bình: 5
Google+ Share Facebook Share

Các tin khác

© 2022, Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc. All rights reversed.