Thông tin đấu thầu


Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu Mua sắm Sắt thép các loại.

Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu Mua sắm Sắt thép các loại.

16/03/2023   14 lượt xem
Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu...
Đọc thêm →

Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự toán Mua sắm Trang bị BHLĐ các loại.

Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự toán Mua sắm Trang bị BHLĐ các loại.

16/03/2023   15 lượt xem
Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu...
Đọc thêm →


Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báo Kết quả LCNT Gói thầu mua sắm Vật tư, phụ tùng sửa chữa thường xuyên ô tô, máy xúc, máy gạt.

Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báo Kết quả LCNT Gói thầu mua sắm Vật tư, phụ tùng sửa chữa thường xuyên ô tô, máy xúc, máy gạt.

07/03/2023   84 lượt xem
Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báo Kết quả LCNT Gói thầu mua sắm...
Đọc thêm →

Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báo Kết quả LCNT Gói thầu mua sắm vật tư phục vụ công tác ƯPSCTT-TKCN năm 2023.

Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báo Kết quả LCNT Gói thầu mua sắm vật tư phục vụ công tác ƯPSCTT-TKCN năm 2023.

06/03/2023   82 lượt xem
Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báo Kết quả LCNT Gói thầu mua sắm...
Đọc thêm →Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báoKết quả LCNT gói thầu mua sắm Bạt che than cho các đoàn sà lan.

Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báoKết quả LCNT gói thầu mua sắm Bạt che than cho các đoàn sà lan.

27/02/2023   76 lượt xem
Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báoKết quả LCNT gói thầu mua sắm...
Đọc thêm →


Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báo Kế hoạch LCNT Phương án mua sắm vật tư phục vụ công tác ƯPSCTT-TKCN năm 2023.

Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báo Kế hoạch LCNT Phương án mua sắm vật tư phục vụ công tác ƯPSCTT-TKCN năm 2023.

16/02/2023   60 lượt xem
Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báo Kế hoạch LCNT Phương án mua...
Đọc thêm →

© 2023, Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc. All rights reversed.