Thông báo số 893/TB-SGDHN ngày 03/9/2020 về việc thông báo ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch của VDB

09/09/2020   218 lượt xem

Thông báo số 893/TB-SGDHN ngày 03/9/2020 về việc thông báo ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch của VDB, bạn có thể Download tại đây.


1 bầu chọn / trung bình: 5
Google+ Share Facebook Share

© 2021, Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc. All rights reversed.