Quyết định số 10/QĐ Đ-TĐB ngày 05/4/2022 của Tổng công ty Đông Bắc về việc cử người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc

12/04/2022   45 lượt xem

Quyết định số 10/QĐ Đ-TĐB ngày 05/4/2022 của Tổng công ty Đông Bắc về việc cử người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc, bạn có thể Download tại đây.


1 bầu chọn / trung bình: 5
Google+ Share Facebook Share

Các tin khác

© 2022, Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc. All rights reversed.