Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT ngày 25/4/2022 về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty.

26/04/2022   179 lượt xem

Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT ngày 25/4/2022 về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty, bạn có thể Download tại đây.


1 bầu chọn / trung bình: 5
Google+ Share Facebook Share

Các tin khác

© 2022, Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc. All rights reversed.