Công ty cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc Tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021

27/09/2021   43 lượt xem

Công ty cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc Tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 5593/KH-ĐB, ngày13/9/2021của Tổng công ty  Đông Bắc về phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021. Tối ngày 27/9/2021, tại Hội trường phân xưởng số 1 cụm cảng km6, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, Công tycổ phần Vận tải và Chế Biến than Đông Bắc phối hợp với Tổng công ty Đông Bắc; Viện kiểm sát Khu vực 31; Cơ quan điều tra hình sự Khu vực 3 - Quân khu 3  tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021.

Đồng chí:Đại tá Phạm Văn Thức, Bí thư Đảng ủy Công ty phát biểu tại Hội nghị.

Dự   theo dõi  Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021  có  đồng c đại    Vũ Tiến Luyện, Phó chủ nhiệm Chính trị Tổng Công ty Đông Bắc, đồng chí đại tá Phạm Văn Thức, Bí thư Đảng ủy Công ty, các đồng chí trong đảng ủy, chỉ huy Công ty, các đồng chí giáo viên Viện kiểm sát Khu vực 31, Cơ quan điều tra hình sự Khu vực 3 - Quân khu 3 cùng với 321 cán bộ, CNV, lao động trong Công ty tham gia nghe tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2021.

Đồng chí:ThiếuPhạm Đức Hiệp,cán bộ Viện kiểm sát KV-31, quán triệt Thông tư số 56/2020/TT-BQPtại Hội nghị.

Tại Hội nghị các đồng chí  giáo viên  đã phổ biến, quán triệt  đến cán bộ, CNV, lao động trong đơn vị nội dung cơ bản củaLuật  Biên phòng Việt Nam năm 2020”, “ nội dung cơ bản Luật Cư trú năm 2020”, “Nghị quyết của Quốc hội về tham gia lực lượng gìn giữ hoàn bình của Liên hợp quốc”, “Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế”, “Thông tư số 56/2020/TT-BQP ngày 05/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định quản lý và bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng trong Bộ Quốc phòng.

 Đồng chí: ThiếuQNCN,Nguyễn Tiến Dũng,cán bộ cơ quan điều tra hình sự KV3-QK3

giới thiệu nội dung cơ bản của Luật Biên phòng Việt Nam và nội dung cơ bản của Luật cư trú năm 2020. 

Qua Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2021 đã nâng cao nhận thức pháp luật, tạo sự chuyển biến vững chắc về ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và quy định của đơn vị cho cán bộ, CNV, lao động trong toàn Công ty, đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại đơn vị, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ việc vi phạm kỷ luật thông thường; ngăn ngừa, giảm thiểu và đi đến chấp dứt vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Công ty, xây dựng Đảng bộ trong sạch, đơn vị vững mạnh toàn diện./.

Tác giả bài viết: Phòng Chính trị Công ty CP VT&CB than Đông Bắc.


1 bầu chọn / trung bình: 5
Google+ Share Facebook Share

© 2021, Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc. All rights reversed.