Ban chấp hành Đảng bộ Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2022.

11/01/2022   104 lượt xem

Sáng ngày 11 tháng 01 năm 2022 tại Văn phòng Công ty cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc, Đảng ủy Công ty tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2022. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đại tá Đỗ Mạnh Khảm, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Đông Bắc; đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Chuân, Đảng ủy viên, Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Tổng Công ty Đông Bắc. Tham gia Hội nghị còn có đồng chí Đại tá Phạm Văn Thức, Bí thư Đảng ủy, đồng chí Thượng tá Phương Kim Mừng Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cùng các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ Công ty.

Đồng chí Đại tá Đỗ Mạnh Khảm Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Đông Bắc phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Thay mặt Đảng ủy Công ty, đồng chí Phạm Văn Thức Bí thư Đảng ủy Công ty đã quán triệt Nghị quyết lãnh đạo của Đảng ủy Tổng công ty Đông Bắc năm 2022; đồng chí Trịnh Văn Thanh, PT. Giám đốc Công ty thông qua báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Trên cơ sở báo cáo đánh giá tổng kết của Công ty năm 2021 cũng như dự thảo Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2022, các đồng chí trong Đảng ủy đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia đóng góp ý kiến có chất lượng vào báo cáo tổng kết cũng như dự thảoNghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2022 của Đảng ủy Công ty; các ý kiến tham gia đều nhất trí cao với báo cáo tổng kết cũng như dự thảo Nghị quyết thực hiện nhiệm vụ năm 2022 của Đảng ủy Công ty và cho rằng, nội dung đã đề cập toàn diện, thể hiện tính tổng kết, khái quát cao, đánh giá đúng mức những ưu điểm và kết quả lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ, các mặt công tác của Công ty, trọng tâm là nhiệm vụ SXKD, công tác xây dựng Đảng bộ TSVM, xây dựng Công ty VMTD năm 2021, nhất trí với một số khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân khuyết điểm; các vấn đề nêu trong báo cáo và dự thảo Nghị quyết là sát với yêu cầu nhiệm vụ, tình hình thực tiễn của Đảng bộ và Công ty trong năm 2021; đồng thời thể hiện được chủ trương lãnh đạo xây dựng và phát triển Công ty trong năm 2022.

Hội nghị rất vinh dự được đồng chí Đại tá Đỗ Mạnh Khảm, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Đông Bắc phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Thay mặt lãnh đạo, chỉ huy Tổng công ty, đồng chí đã biểu dương, ghi nhận những kết quả, thành tích mà Đảng bộ Công ty đã đạt được và chỉ ra những khuyết điểm còn tồn tại trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của Đảng ủy Công ty trong năm 2021; đồng thời đồng chí đã chỉ đạo, định hướng cho Đảng ủy Công ty nêu cao tinh thần đoàn kết, tập trung trí tuệ tập thể, phát huy kết quả đã đạt được, lãnh đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Công ty trong năm 2022.

Thay mặt cho Đảng ủy Công ty, đồng chí Đại tá Phạm Văn Thức, Bí thư Đảng ủy đã lĩnh hội toàn bộ ý kiến phát biểu chỉ đạo, định hướng của đồng chí Phó tổng Giám đốc Tổng Công ty và xin hứa sẽ cùng tập thể Đảng ủy Công ty đoàn kết, thống nhất, tập trung trí tuệ tập thể, lãnh đạo, điều hành đơn vị hoàn thành thắng lợi Nghị quyết của Đảng ủy Công ty năm 2022, quyết tâm xây dựng Đảng bộ TSVM, Công ty vững mạnh toàn diện.

Một số hình ảnh về Hội nghị:

Đồng chí Đại tá Phạm Văn Thức, Bí thư Đảng ủy Công ty quán triệt Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2022 của Tổng Công ty.

Đồng chí Thượng tá Phương Kim Mừng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu ý kiến tại Hội nghị.

Đồng chí Trung tá Trịnh Văn Thanh, Giám đốc Côngty trình bày báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ của năm 2022.

Các đồng chí trong Đảng ủy Công ty chụp ảnh lưu niệm cùng thủ trưởng cấp trên.

Thực hiện: Phòng Chính trị Công ty CP VT&CB than Đông Bắc.


1 bầu chọn / trung bình: 5
Google+ Share Facebook Share

Các tin khác

© 2022, Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc. All rights reversed.